لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography  #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative

لا اتوقع انه يوجد شخص من اهل المدينة لم يصور السماء اليوم 😆 ، لقطة جميلة "التمساح ابتلع الشمس"
10.01. Обещали лунное затмение, а у нас "крокодил солнышко проглотил"))
#فن #فنانة_تشكيلية #art #arts  #draw #صورة #المدينة_المنورة #جدة #المدينة #photo #photography #فن_تشكيلي #artgallery  #живопись_маслом #featureartist #artist_rescue #fineart #artworks #artwork #galleryart #artistlife  #featureartist #artofinstagramm #ابداع #فنون #creative

73 11
@nataliareder Instagram Profile 12 January, 2020

Отличные кадры!👍🏻🌹На двух первых-крокодил, солнышко проглотил! Прям из детского стишка!😃😍

@hoja_pottery Instagram Profile 11 January, 2020

👌كاد التمساح ان يبتلعها ففتكت به ☺️

@handmade_toy_crochet Instagram Profile 11 January, 2020

А у нас был дождь и тучи,мы ничего не видели

@layla_alkaff1 Instagram Profile 11 January, 2020

Такой чёткий🐊 и глаз и спинка бугристая😁

You might interested in

CONCHIGLIONI RIPIENI DI PROSCIUTTO⁠
Cremosi, ricchi e sostanziosi. Un primo piatto da urlo, perfetto per tutta la famiglia 😋❤️⁠
.⁠
👉 PER LA RICETTA: LINK IN BIO⁠
oppure⁠
🔎 VAI SU https://www.giallozafferano.it/ e SCRIVI "CONCHIGLIONI RIPIENI DI PROSCIUTTO" nella buca di ricerca in alto⁠
.⁠
INGREDIENTI:⁠
Conchiglioni_ 480 g⁠
Prosciutto cotto_ 360 g⁠
Ricotta vaccina_ 530 g⁠
Grana Padano DOP_ 60 g⁠
Uova_ 1⁠
Rosmarino_ q.b.⁠
Salvia_ q.b.⁠
Olio extravergine d'oliva_ q.b.⁠
Sale fino_ q.b.⁠
Pepe nero_ q.b.⁠
PER LA BESCIAMELLA⁠
Latte intero_ 1 l⁠
Burro_ 100 g⁠
Farina00_ 100 g⁠
Sale fino_ 1 pizzico⁠
Noce moscata_ q.b.⁠
.⁠
In un pentolino fai sciogliere il burro. Spegni il fuoco e aggiungi la farina mescolando con una frusta. Rimetti sul fuoco dolce, continuando a mescolare, finché non sarà dorato. Nel frattempo scalda il latte con noce moscata e un pizzico di sale. Versalo poi nel pentolino con il composto di burro e farina, mescolando con eneregia. Cuoci 5-6 minuti fino a quando non sarà densa.⁠

In un mixer versa #ricotta, #prosciutto tagliato a listarelle, aromi, uovo, sale, pepe e frulla per ottenere una crema.⁠

Cuoci i #conchiglioni in abbondante acqua salate e scolali a metà cottura. Posizionali su un vassoio e ungili con un pochino di olio.⁠

In una pirofila versa uno strato di #besciamella. Farcisci tutti i conchiglioni con la crema di prosciutto e ricotta e posizionali nella pirofila. Aggiungi la besciamella avanzata tra i conchiglioni, spolvera con Grana e pepe a piacere. Cuoci in forno statico a 200° per 20 minuti, poi altri 5 minuti di grill. Sforna i conchiglioni #ripieni di prosicutto e servili ben caldi!⁠
.⁠
#giallozafferano #pasta #primopiatto #foodpic #venerdì #forno #italianfood #pornfood #foodporn #bake #ham #cheese #stuffed #food #instafood #instagood #foodstagram #yummy #delicious #amazing #tgif #friday

CONCHIGLIONI RIPIENI DI PROSCIUTTO⁠
Cremosi, ricchi e sostanziosi. Un primo piatto da urlo, perfetto per tutta la famiglia 😋❤️⁠
.⁠
👉 PER LA RICETTA: LINK IN BIO⁠
oppure⁠
🔎 VAI SU https://www.giallozafferano.it/ e SCRIVI "CONCHIGLIONI RIPIENI DI PROSCIUTTO" nella buca di ricerca in alto⁠
.⁠
INGREDIENTI:⁠
Conchiglioni_ 480 g⁠
Prosciutto cotto_ 360 g⁠
Ricotta vaccina_ 530 g⁠
Grana Padano DOP_ 60 g⁠
Uova_ 1⁠
Rosmarino_ q.b.⁠
Salvia_ q.b.⁠
Olio extravergine d'oliva_ q.b.⁠
Sale fino_ q.b.⁠
Pepe nero_ q.b.⁠
PER LA BESCIAMELLA⁠
Latte intero_ 1 l⁠
Burro_ 100 g⁠
Farina00_ 100 g⁠
Sale fino_ 1 pizzico⁠
Noce moscata_ q.b.⁠
.⁠
In un pentolino fai sciogliere il burro. Spegni il fuoco e aggiungi la farina mescolando con una frusta. Rimetti sul fuoco dolce, continuando a mescolare, finché non sarà dorato. Nel frattempo scalda il latte con noce moscata e un pizzico di sale. Versalo poi nel pentolino con il composto di burro e farina, mescolando con eneregia. Cuoci 5-6 minuti fino a quando non sarà densa.⁠
⁠
In un mixer versa #ricotta, #prosciutto tagliato a listarelle, aromi, uovo, sale, pepe e frulla per ottenere una crema.⁠
⁠
Cuoci i #conchiglioni in abbondante acqua salate e scolali a metà cottura. Posizionali su un vassoio e ungili con un pochino di olio.⁠
⁠
In una pirofila versa uno strato di #besciamella. Farcisci tutti i conchiglioni con la crema di prosciutto e ricotta e posizionali nella pirofila. Aggiungi la besciamella avanzata tra i conchiglioni, spolvera con Grana e pepe a piacere. Cuoci in forno statico a 200° per 20 minuti, poi altri 5 minuti di grill. Sforna i conchiglioni #ripieni di prosicutto e servili ben caldi!⁠
.⁠
#giallozafferano #pasta #primopiatto #foodpic #venerdì #forno #italianfood #pornfood #foodporn #bake #ham #cheese #stuffed #food #instafood #instagood #foodstagram #yummy #delicious #amazing #tgif #friday
6,367 19 3 hours ago

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım ne dersiniz? 😋 Dışarıdan oldukça nefis gözüken bu arkadaş sadece haşlanmış nohutla yapıldı. Eğer gluten tüketmenize engel bir sağlık durumunuz varsa siz de gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz ☺️ Dün yüksek lisansta Çölyağı olan bir arkadaşım bana pırasalı mısır ekmeğinden ikram edince ben de ona nohutlu blondie ikram edebilmenin sevincini yaşadım bu sayede 😍🙏🏼 #paylaşmakgüzeldir
👉🏼Haşlanmış Nohuttan Blondie
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı @bellanutpeanutbutter Coconey Fıstık Ezmesi (Sade fıstık ezmesi de olur. Eğer sade kullanırsanız hurma sayısını 1-2 adet daha arttırın)
1 adet büyük boy olgun muz
1 adet büyük hurma (Ben daha tatlı severim dersen veya muzun yeterince olgun değilse sayıyı dilediğin gibi arttırabilirsin)
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
• Tüm malzemeleri rondoya ekleyip iyice çektiriyoruz.
• Homojen bir hale geldikten sonra hafifçe yağladığımız küçük kare bir borcama veya kek kalıbına döküyoruz.
• 200 derece fırında 35 dk civarında üzeri çatlayıp kızarana kadar pişiriyoruz. Dağılmaması için kesmeden önce soğumasını beklemenizi öneririm 🥰 Ben 16 parçaya böldüm. Tanesi 45 kalori civarında oluyor ✌🏼 #blondie #chickpeas #yummy

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım ne dersiniz? 😋 Dışarıdan oldukça nefis gözüken bu arkadaş sadece haşlanmış nohutla yapıldı. Eğer gluten tüketmenize engel bir sağlık durumunuz varsa siz de gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz ☺️ Dün yüksek lisansta Çölyağı olan bir arkadaşım bana pırasalı mısır ekmeğinden ikram edince ben de ona nohutlu blondie ikram edebilmenin sevincini yaşadım bu sayede 😍🙏🏼 #paylaşmakgüzeldir
👉🏼Haşlanmış Nohuttan Blondie 
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı @bellanutpeanutbutter Coconey Fıstık Ezmesi (Sade fıstık ezmesi de olur. Eğer sade kullanırsanız hurma sayısını 1-2 adet daha arttırın)
1 adet büyük boy olgun muz
1 adet büyük hurma (Ben daha tatlı severim dersen veya muzun yeterince olgun değilse sayıyı dilediğin gibi arttırabilirsin)
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
• Tüm malzemeleri rondoya ekleyip iyice çektiriyoruz.
• Homojen bir hale geldikten sonra hafifçe yağladığımız küçük kare bir borcama veya kek kalıbına döküyoruz.
• 200 derece fırında 35 dk civarında üzeri çatlayıp kızarana kadar pişiriyoruz. Dağılmaması için kesmeden önce soğumasını beklemenizi öneririm 🥰 Ben 16 parçaya böldüm. Tanesi 45 kalori civarında oluyor ✌🏼 #blondie #chickpeas #yummy
659 8 4 hours ago

Kleiner Gemüselöwe als Mitbringsel für das Fasnachtsbuffet im Kindergarten ☺️ 🦁 So schmeckt es doch gleich viel besser! 😍 (Inspo von Pinterest)
#gemüseliebe #snacksfürkinder #snacksfürkids #gemüseplatte #gemüsefürkinder #kindersnacks #vegetables #healthyfood #mamablogger #foodlovers #yummy #kidfoodideas #kidfoodies #kidfood

Kleiner Gemüselöwe als Mitbringsel für das Fasnachtsbuffet im Kindergarten ☺️ 🦁 So schmeckt es doch gleich viel besser! 😍 (Inspo von Pinterest) 
#gemüseliebe #snacksfürkinder #snacksfürkids #gemüseplatte #gemüsefürkinder #kindersnacks #vegetables #healthyfood #mamablogger #foodlovers #yummy #kidfoodideas #kidfoodies #kidfood
1,352 21 7 hours ago

على وصفة اختي حلا كورن فليكس ولا اسرع طبقوه اليوم مع العيلة وارسلولي الصور تطبيقاتكم احطها بالستوري
.
حطيت مارش ميلو كيس ابو ٣٥٠ غرام
.
صباع زبدة ١٠٠ غرام
.
علبة كورن فليكس الحجم العادي
.

#food #foodporn #وصفات #اكلات #فطور #غداء #عشاء #مكة #الرياض #جدة #المدينة #العراق #الامارات #دبي #باشاكوك #love #style #follow #yummy #yum

على وصفة اختي حلا كورن فليكس ولا اسرع طبقوه اليوم مع العيلة وارسلولي الصور تطبيقاتكم احطها بالستوري
.
حطيت مارش ميلو كيس ابو ٣٥٠ غرام
.
صباع زبدة ١٠٠ غرام
.
علبة كورن فليكس الحجم العادي
.

#food #foodporn #وصفات#اكلات#فطور#غداء#عشاء#مكة#الرياض#جدة#المدينة#العراق#الامارات#دبي#باشاكوك#love#style#follow#yummy#yum
10,008 222 5 hours ago

יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן ✨ • כריך מפנק של שישי אי אפשר לסרב • שניצל פריך, חציל קריספי, מטבוחה, הכל בתוך חלה 😍 • השאלה היחידה אם אחד יספיק? 🤦🏻‍♂️ | פינצ׳טו, אילת • #magazine_food .
.
📷 @pinchitoeilat .
.
Tag✖️ #magazine_food Follow✖️ @magazine_food Like✖️@magazine_food
#Israeli_Food #tlvfood #foodil #homemade #amazingfood #foodie #foodporn #chefclub #telaviv #breakfast #dinner #fastfood #israelifood #yummy #shabbatshalom #sandwich #chella #challah #חלה #שניצל #שבתשלום #שישי #פינצטו #אילת #ישראל

יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן ✨ • כריך מפנק של שישי אי אפשר לסרב • שניצל פריך, חציל קריספי, מטבוחה, הכל בתוך חלה 😍 • השאלה היחידה אם אחד יספיק? 🤦🏻‍♂️ | פינצ׳טו, אילת • #magazine_food .
.
📷 @pinchitoeilat .
.
Tag✖️#magazine_food Follow✖️ @magazine_food Like✖️@magazine_food 
#Israeli_Food #tlvfood #foodil #homemade #amazingfood #foodie #foodporn #chefclub #telaviv #breakfast #dinner #fastfood #israelifood #yummy #shabbatshalom #sandwich #chella #challah #חלה #שניצל #שבתשלום #שישי #פינצטו #אילת #ישראל
403 12 5 hours ago

Kıymalı Makarna Tarifi Malzemeler

1 paket makarna
200 gr. yağsız kıyma
2 baş soğan
1 kaşık salça
2 kaşık yağ
1 kaşık tuz, pul biber
Yeterince su

Kıymalı Makarna

Kıymalı Makarna Tarifi Malzemeler

Tencereye makarna haşlamaya yetecek kadar su ve 1 kaşık tuz konulup kaymamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca makarna ilave edilir. Makarnalar yumuşayınca ocaktan alınıp suyu süzülür. Üstüne soğuk su dökülüp tekrar suyu süzülür. Diğer bir tencerede yağ eritilir. Soğanlar küçük küçük doğranıp yağda kavrulur. Soğanlar pembeleşince kıyma, tuz ve pul biber eklenip kavurmaya devam edilir. Kıyma iyice kavrulduktan sonra salça, yarım bardak suda sulandırılıp eklenir ve 3 dk. pişirilir. Kıymalı sos ateşten alınıp haşlanan makarnanın üs- tüne dökülür. Her tarafına yayılması için karıştırılır. Tencere, kapağı kapatılarak 5 dk. kısık ateşte tutulur. Sıcak servis edilir.

#yemek #takipçikazan #takipcikazan #takip #yummy

Kıymalı Makarna Tarifi Malzemeler

1 paket makarna
200 gr. yağsız kıyma
2 baş soğan
1 kaşık salça
2 kaşık yağ
1 kaşık tuz, pul biber
Yeterince su

Kıymalı Makarna

Kıymalı Makarna Tarifi Malzemeler

Tencereye makarna haşlamaya yetecek kadar su ve 1 kaşık tuz konulup kaymamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca makarna ilave edilir. Makarnalar yumuşayınca ocaktan alınıp suyu süzülür. Üstüne soğuk su dökülüp tekrar suyu süzülür. Diğer bir tencerede yağ eritilir. Soğanlar küçük küçük doğranıp yağda kavrulur. Soğanlar pembeleşince kıyma, tuz ve pul biber eklenip kavurmaya devam edilir. Kıyma iyice kavrulduktan sonra salça, yarım bardak suda sulandırılıp eklenir ve 3 dk. pişirilir. Kıymalı sos ateşten alınıp haşlanan makarnanın üs- tüne dökülür. Her tarafına yayılması için karıştırılır. Tencere, kapağı kapatılarak 5 dk. kısık ateşte tutulur. Sıcak servis edilir.

#yemek #takipçikazan #takipcikazan #takip #yummy
505 78 4 hours ago

Fındıklı karamelli kokostar pasta
.
@eminem_mutfakta .
.
Malzemeler;
3 yumurta
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 tane vanilya
1 tane kabartma tozu
2,5 yemek kaşığı kakao
1,5 su bardağı un
Keki ıslatmak için
200 ml Kakaolu süt
Kokostar kısmı için;
1 paket krem şanti
1su bardağı süt
150gram Hindistan cevizi
3 yemek kaşığı pudra şekeri
Karamel sosu için;
9 yemek kaşığı tozşeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket krema
1 su bardağı fındık
Yapılışı;
Yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpıyoruz daha sonra süt ve sıvıyağ ekliyoruz karıştırıyoruz sonra un Kakao vanilya kabartma tozunu elekten eleyerek malzemeyi ekliyoruz iyice çırpıyoruz yaglanmış 26 cm kelepçeli kalıba döküyoruz 160derece fırında 30 dakika pişiriyoruz piştikten sonra kakaolu sütle ıslatıyoruz.(kek pişerken krem şantiyi sütle çırpıyoruz Hindistan cevizi ve pudra şekerini ekliyip karıştırıyoruz buzdolabında dinlendiriyoruz)
Kısık ateşte tencereye tozşekeri koyuyoruz iyice eritiyoruz sonra yağı ekleyip karıştırıyoruz kremasınıda ekleyip ocağı kapatıyoruz elimizle karıştırarak soguttuktan sonra ikiye kırdığımız Fındık’ları ekliyoruz daha sonra soğumuş keke krem şantiyi ekliyoruz üzerine karamel sosu döküyoruz 1 gün buzdolabında dinlendikten sonra servis ediyoruz afiyet olsun. #sunum #tatlı #kesfet #tagsforlikes #nefisyemektarifleri #gorsellezzetler #cheflerintarifleri #yummy #food #sahanelezzetler #tarif #enyenilerikeşfet #ckmkehribarkz1 #cansevgi63 #tanitim317ht

Fındıklı karamelli kokostar pasta
.
@eminem_mutfakta .
.
Malzemeler;
3 yumurta
1 su bardağı tozşeker 
1 su bardağı süt 
Yarım su bardağı sıvıyağ 
1 tane vanilya 
1 tane kabartma tozu 
2,5 yemek kaşığı kakao
1,5 su bardağı un 
Keki ıslatmak için 
200 ml Kakaolu süt 
Kokostar kısmı için;
1 paket krem şanti
1su bardağı süt
150gram Hindistan cevizi 
3 yemek kaşığı pudra şekeri 
Karamel sosu için;
9 yemek kaşığı tozşeker 
1 yemek kaşığı tereyağı 
1 paket krema
1 su bardağı fındık
Yapılışı;
Yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpıyoruz daha sonra süt ve sıvıyağ ekliyoruz karıştırıyoruz sonra un Kakao vanilya kabartma tozunu elekten eleyerek malzemeyi ekliyoruz iyice çırpıyoruz yaglanmış 26 cm kelepçeli kalıba döküyoruz 160derece fırında 30 dakika pişiriyoruz piştikten sonra kakaolu sütle ıslatıyoruz.(kek pişerken krem şantiyi sütle çırpıyoruz Hindistan cevizi ve pudra şekerini ekliyip karıştırıyoruz buzdolabında dinlendiriyoruz)
Kısık ateşte tencereye tozşekeri koyuyoruz iyice eritiyoruz sonra yağı ekleyip karıştırıyoruz kremasınıda ekleyip ocağı kapatıyoruz elimizle karıştırarak soguttuktan sonra ikiye kırdığımız Fındık’ları ekliyoruz daha sonra soğumuş keke krem şantiyi ekliyoruz üzerine karamel sosu döküyoruz 1 gün buzdolabında dinlendikten sonra servis ediyoruz afiyet olsun.#sunum #tatlı #kesfet #tagsforlikes #nefisyemektarifleri #gorsellezzetler#cheflerintarifleri #yummy#food#sahanelezzetler#tarif#enyenilerikeşfet#ckmkehribarkz1#cansevgi63#tanitim317ht
298 13 3 hours ago

לחמניות שמנייה עם פרג זו אהבה חדשה אצלנו בבית.
מתכון באתר❤️
סוף שבוע נפלא!

#שבתשלום #לחמניות #israelikitchen #challah #challarolls #challahbread #feedfeedbaking #bakinglove #yummy

לחמניות שמנייה עם פרג זו אהבה חדשה אצלנו בבית.
מתכון באתר❤️
סוף שבוע נפלא!

#שבתשלום #לחמניות #israelikitchen #challah #challarolls #challahbread #feedfeedbaking #bakinglove #yummy
450 27 8 hours ago