. .داشت می رفت به شب به جایی که شب می رفت نه به خستگی نه به شب نه به تنهایی به جایی رفت که شب می رفت داشت می رفت بی کس بود. -------------------- dışarıdan kale içerden zarif -------------------- #نفوذناپذیر#ظرافت #Gece#14#sonbahar#kale#zarif#yorgun#sürgün#düpedüz#süreyyaberfe#vsco#vscocam#vscokhoy#vscoqoruq#storyofkhoy

.
.داشت می رفت

به شب
به جایی که شب می رفت

نه به خستگی
نه به شب
نه به تنهایی
به جایی رفت که شب می رفت

داشت می رفت

بی کس بود.
--------------------
dışarıdan kale
içerden zarif
--------------------
#نفوذناپذیر#ظرافت
#Gece#14#sonbahar#kale#zarif#yorgun#sürgün#düpedüz#süreyyaberfe#vsco#vscocam#vscokhoy#vscoqoruq#storyofkhoy
155 15 3 years ago